Tabak Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 14
53-609 Wrocław

telefony:

882 629 567

NIP: 631-23-31-460
REGON: 277658779

KRS: 0000059254

Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej za rok 2021

Udziałowcy

100 % czeski prywatny kapitał

Gaffin Cz sro.; Praga

Kapitał własny

500,000 PLN

Zarząd

Petr Leidl – Prezes zarządu

Dyrektor

Wojciech Skupnik